Duurzaam installeren volgens Attema

Voor Attema is ‘duurzaam’ al jaren een begrip: het is bij Attema de rode draad in denken en doen. Naast dat het al vanaf de jaren tachtig in eigen huis een belangrijke rol speelt in het hele productieproces, is het altijd het uitgangspunt bij de ontwikkeling van nieuwe producten en systemen.

Duurzaam is misschien het ‘toverwoord’ van dit moment, maar er speelt meer. Met de toenemende eisen in de bouwsector op het gebied van veiligheid, energie-besparing en de economische aspecten, moet ook in de elektrotechniek alles op de toekomst berekend zijn. Attema realiseert zich dat als geen ander en speelt daar met haar assortiment dan ook volledig op in.

Zo is het veilig en zo economisch verantwoord mogelijk opbouwen van een flexibele en duurzame installatie een van de voornaamste doelen van de huidige installatietechniek. Hierbij gaat het niet alleen om de aanleg, maar moet ook al rekening worden gehouden met de onderhouds- en renovatiefase van een gebouw. De sleutelwoorden: eenvoudig en kostenefficiënt inspelen op de wensen van de opdrachtgever met veilige, flexibele en duurzame installaties. Dat is werken aan de eisen van morgen!

Halogeenvrije producten

Duurzaam bouwen is een manier van ontwerpen, bouwen en beheren die vernieuwend werken stimuleert. Want duurzaam bouwen en verbouwen levert winst op voor mens, milieu en je werk. Een goed voorbeeld van duurzame materiaalkeuze is ZeroH-Flex. Daar waar de gangbare producten die wél halogenen bevatten bij brand giftige rook en gassen voor mensen veroorzaken en ernstige schade kunnen veroorzaken aan elektronische apparatuur (computers e.d.), is ZeroH-Flex halogeenvrij. Deze flexbuis van Attema is ideaal op plekken waar hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid en duurzaamheid. Bijvoorbeeld in winkels, warenhuizen, luchthavens, bioscopen en ziekenhuizen.

Het succes van dit halogeenvrije product heeft ons er toe aangezet om steeds meer van onze producten halogeenvrij te maken, zoals de F25 kokers die volop ingezet worden op plaatsen waar glasvezel wordt aangelegd.

Maar, we kijken steeds verder: zo is onze boorhulp voor een eenvoudige plaatsing van onze DUO-UHW50 gemaakt van milieuvriendelijk biopolymeer en verpakt in biologisch afbreekbaar plastic.

Duurzaam is ook maatwerk en ketensamenwerking

Recentelijke projecten hebben ook aangetoond dat in een vroegtijdig stadium samenwerken volop schaalvoordelen oplevert. Met als resultaat oplossingen die niet alleen precies passen bij de situatie waar de eindgebruiker om heeft gevraagd, maar ook voordelen opleverde in het materiaalgebruik, de logistiek, mankracht en er een enorme verlaging opgetreden is van de faalkosten.