Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO volgens Attema

Als deelnemer aan een samenleving die constant in verandering is, neemt Attema natuurlijk haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. We houden bij alles wat we doen rekening met iedereen die op een of andere manier beïnvloed wordt door ons doen en laten. Niet alleen richting klanten en aandeelhouders en richting het milieu, maar ook personeel, leveranciers, omwonenden etc.. Duurzaam ondernemen betekent ervoor zorgen dat toekomstige generaties geen nadeel ondervinden van deze activiteiten. Met de juiste balans tussen People, Planet en Profit is de aarde met al zijn energiebronnen en grondstoffen in goede staat over te dragen aan de volgende generatie.

Bij Attema zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid steeds meer ingebed in onze dagelijkse praktijk. Zo richten wij ons op de meest uiteenlopende oplossingen om het milieu zo min mogelijk te belasten, zowel binnen ons bedrijf als met de producten zoals ze aan de klant geleverd en toegepast worden. We blijven continu alert op nieuwe mogelijkheden om onze bedrijfsprocessen nóg energiezuiniger te maken en om het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Daar waar het kan zorgen we dat rest- en afvalstoffen volledig worden gerecycled. Wij nemen doorlopend acties om onze CO2-uitstoot te verlagen. De resultaten hiervan publiceren wij via de website van Duurzame Leverancier, het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid.

Daarnaast richten we ons op de sociale aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals ethisch en integer zaken doen, rechten van werknemers en arbeidsomstandigheden. Intern hanteren we hiervoor een gedragscode. Binnen onze ketenverantwoordelijkheid zijn wij in dialoog met onze leveranciers over deze onderwerpen.

Voor assemblage en verpakkingswerk maken we regelmatig gebruik van de sociale werkvoorziening in onze omgeving. Dit doen we niet alleen omdat we zo flexibel, snel en kostenefficiënt in kunnen spelen op de behoeften van onze klanten. Maar zeker ook vanuit onze betrokkenheid bij de maatschappij. Een maatschappij die er alleen maar bij gebaat is dat iedereen meedoet en niemand aan de kant hoeft te staan. En daar blijft het natuurlijk niet bij.

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten streeft Attema naar het zoveel mogelijk ontzien van het milieu. Zo stemmen wij ons assortiment steeds meer af op duurzaam bouwen en het aanleggen van duurzame installaties. De stekerbare producten en systemen van Attema passen bijvoorbeeld in het concept van elektrische installaties die direct of met weinig aanpassingen geschikt zijn voor de wensen en behoeften van huidige en toekomstige gebruikers van de panden. Wij kunnen snel en flexibel inspelen op maatwerk voor de klanten, prefab-oplossingen en ketensamenwerking. Dit levert tijdens het installeren van onze producten voordelen op in het materiaalgebruik, de logistiek en de mankracht. Ook levert het een flinke faalkostenreductie op. Zo blijft Attema komen met vernieuwende ideeën die passen in een veranderende wereld.