Kwaliteit en duurzaamheid

Kwaliteit en duurzaamheid

Wanneer een product in de praktijk niet aan alle eisen voldoet, kan dat direct leiden tot ernstige vertraging en aanzienlijke meerkosten. Vanzelfsprekend willen we onze afnemers daar onder alle omstandigheden voor behoeden. Bij Attema hanteren we dan ook op alle fronten de hoogst denkbare  kwaliteitsnormen. Terwijl we daarnaast continu alert blijven op nieuwe mogelijkheden om onze producten en bedrijfsprocessen nog verder te verbeteren.

Al sinds jaren werken we op basis van een geïntegreerd en officieel gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 en ISO 14001. Daarmee is niet alleen de constante, hoge kwaliteit van onze producten gewaarborgd. Het geeft ook de zekerheid dat we onze afspraken altijd voor de volle 100% nakomen. Mocht zich onverhoopt toch een probleem voordoen, dan zullen wij niet rusten voordat dit naar volle tevredenheid is opgelost.Behalve aan kwaliteit hechten we ook veel waarde aan duurzaamheid. Wij zijn er van overtuigd dat duurzaam bouwen voor alles en iedereen winst oplevert. Daarom beschouwen wij het als één van de speerpunten in ons beleid. Dat komt onder meer tot uiting in een efficiënte ketensamenwerking waarbij de schaalvoordelen optimaal worden benut. Maar ook in duurzame maatwerkoplossingen die bovendien flinke besparingen opleveren qua materiaalgebruik, logistiek en arbeidskracht.

Oog voor mens en milieu

Als onderdeel van een samenleving die steeds in beweging is, nemen we bij Attema welbewust onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zeker met het oog op de generaties die na ons komen, doen we er alles aan om nóg energiezuiniger te werken. En om het milieu zoveel mogelijk te ontzien. In dat dat kader zijn we natuurlijk ook extra kritisch op de grondstoffen en materialen die we gebruiken.Om onnodige verspilling tegen te gaan, richten we onze productieprocessen steeds efficienter in. Daar waar het kan zorgen we dat rest- en afvalstoffen volledig worden gerecycled, zodat ze het milieu niet onnodig belasten. Verder zijn we momenteel druk bezig om onze CO2-uitstoot te analyseren en structureel te verlagen. En daar blijft het natuurlijk niet bij. Want bij Attema zijn we nu eenmaal gewend om altijd verder te kijken hoe we actief aan een betere wereld kunnen bijdragen.Ook maken we voor assemblage en verpakkingswerk regelmatig gebruik van de sociale werkvoorziening in onze omgeving. Dit doen we niet alleen omdat we zo flexibel, snel en kostenefficiënt in kunnen spelen op de behoeften van onze klanten. Maar zeker ook vanuit onze betrokkenheid bij de maatschappij. Een maatschappij die er alleen maar bij gebaat is dat iedereen mee doet en niemand aan de kant hoeft te staan.