Het is tijd om de volgende stap in brandveilig installeren door te voeren…

dinsdag 19 januari 2016

Het Attema assortiment brandwerende producten is uitgebreid met een brandwerende doorvoer (de HDKB-BW art.nr. 1520) voor kabel en buis. Hiermee kunnen installaties sneller, eenvoudiger en goedkoper brandveilig gemaakt worden. Daarmee is de HDKB-BW een absolute aanwinst voor de installateur.

De HDKB-BW is een huls van halogeenvrij brand- en rookwerend materiaal die dankzij een open inleg eenvoudig om kabel en buis in een holle wand kan worden bevestigd, zowel tijdens als na het aanbrengen van de installaties. Hierdoor kan de installateur zelf zijn werkzaamheden afronden en/of heeft de applicateur meer ruimte om zich op andere taken te richten.

Met andere woorden: de HDKB-BW versnelt het bouwproces, genereert een flinke kostenbesparing en is een absolute aanwinst voor iedere installateur.

De HDKB-BW is een unieke in België verkrijgbare brandwerende doorvoer die in alle denkbare samenstellingen en situaties is getest en daardoor ook voorzien is van een Efectis certificaat voor 90 minuten brand- en 135 minuten rookwerendheid en voldoet dus daarmee ook ruim aan de eisen van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing, 12 juli 2012.

In dit Koninklijk Besluit is vastgelegd dat de installateur de plicht heeft om brandwerend materiaal toe te passen, overal waar brandwerendheid een vereiste is. De productontwikkelaars van Attema hebben de afgelopen jaren daarom voortdurend nieuwe uitbreidingen gerealiseerd in het programma brandwerende producten. Zo werden er al twee inbouwdozen voor de holle wand geïntroduceerd (UHW50-BW en DUO-UHW50-BW), later gevolgd door een brandwerende koppeldoos (UWH50-KS-BW) voor de holle wand.

Alle brandwerende materialen van Attema zijn halogeenvij zodat er tijdens een onverhoopte brand geen giftige rook vrijkomt en voldoen, zelfs onder de meest extreme omstandigheden, aan het AREI en de brandwerendheidsnormen NBN-EN 1364-1 en NBN-EN 1365-2 en NBN-EN 1366-3. Bovendien is het gehele brandwerende productassortiment van Attema voorzien van een CE-certificaat.

Meer informatie over de HDKB-BW, brandwerende doorvoer, vindt u op www.attema.be.

Uitgebreide informatie over brandveilig installeren vindt u op onze themapagina Brandwerend installeren volgens Attema.

Vernieuwende ideeën voor ’n veranderende wereld.