De voordelen van kunststof voor een veilige vaat

woensdag 14 augustus 2013

De uitdaging

In industriële vaatwassystemen wordt vaak gebruik gemaakt van agressieve chemicaliën. Voor het veilig doseren van dergelijke chemicaliën, zoals spoelglans, zijn al diverse oplossingen ontwikkeld. Eén systeem, ontwikkeld in samenspraak met een producent van deze middelen, droeg al de signatuur van Attema Special Products. Onlangs startte hetzelfde bedrijf met Attema Special Products de ontwikkeling van een geheel nieuw doseersysteem dat aan extreem hoge veiligheidseisen voldoet. Hiervoor bleek het noodzakelijk om verschillende onderdelen te onderwerpen aan een 100% controle. De ervaringen met de eerste generatie doseersystemen maakten een snelle start mogelijk. De mensen van Attema Special Products wisten bijvoorbeeld exact hoe zij de eisen ten aanzien van chemische bestendigheid konden doorvertalen naar de juiste materiaalkeuze.

De aanpak

Het deels door Attema Special Products ontwikkelde concept bestaat uit één koppeling waaraan elf verschillende vormsleutels gemonteerd kunnen worden. Die keus is gemaakt op financiële en logistieke gronden: de koppeling is het duurste onderdeel. Iedere vormsleutel heeft een unieke kleur. De verschillende kleuren corresponderen met de sluitingen en de verpakkingskleuren van de verschillende chemicaliën. Om te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen van het eindproduct, moesten de matrijzen met een zeer hoge nauwkeurigheid worden gemaakt. De verschillende onderdelen werden ultrasoon gelast. Ook aan de ontwikkeling van het geïntegreerde detectiesysteem (met vlotter) heeft Attema Special Products een bijdrage geleverd. Als gevolg van de extreme veiligheidseisen waaraan het systeem moet voldoen is het noodzakelijk om tijdens de productie talloze testen uit te voeren: trekproeven, drukproeven (tot 10 bar!), lektesten en pasproeven. Nu het systeem in productie is genomen, wordt élke koppeling gecontroleerd door Attema Special Products.

Het resultaat

Een hoogwaardig systeem om verpakkingen met chemicaliën snel en veilig af en aan te koppelen. Met herkenbare kleurcoderingen in combinatie met speciale vormsleutels om verwisseling van chemicaliën te voorkomen. Een systeem dat volledig beantwoordt aan de strengste eisen ten aanzien van veiligheid en ergonomie.

Wij sturen u op uw verzoek graag een gedrukt exemplaar van dit project en enkele andere projecten. U kunt dan ook onze Special Products brochure aanvragen. Stuur ons een email of bel met de afdeling Verkoop via +32(0)53 850 520